Legal Tender Coin

63ppq

  • 1928-e $2 Legal Tender Note Pcgs 63ppq #d35533211a
  • 1928b $2 Legal Tender Note Fr. 1503 63ppq Legacy 80838625
  • 1953-a $5 Legal Tender Note Pcgs Choice New 63ppq #b79375122a
  • 1953-a $5 Legal Tender Note Pcgs Choice New 63ppq #b79375121a
  • 1928a $5 Legal Tender Note Fr. 1526 63ppq Legacy 80819886
  • 1966 $100 Legal Tender Note Fr. 1550 63ppq Legacy 80818919